QUẢN LÝ VẬN HÀNH BÁN HÀNG ONLINE HIỆU QUẢ HƠN

1. Quản lý CSDL sản phẩm hình ảnh, video, số lượng sản phẩm
2. Nội dung blog review tạo thu hút 
3. Quản lý tối ưu Camp Ads
4. SEO Website 
Nhân sự: 01 người

Công việc

Website

1. Sử dụng khai thác phần mềm nuôi Facebook, fanpage tự động đăng bài, tương tác nhằm tiếp cận hàng trăm KH mỗi ngày
2. Vận hành Facebook Shop, SEO Facebook
3. Quản lý tối ưu Camp Ads
Nhân sự: 01 người

Công việc

Facebook

1. Khai thác Zalo Shop/Zalo OA
2. Tối ưu chạy Zalo Ads
3. Sáng tạo video Viral titok chuyên ngành quà tặng tạo sự thu hút
Nhân sự: 02 người

Công việc

Zalo & Titok

1. Vận hành khai thác các shop TMĐT shopee/Lazada/Tiki/Sendo
2. Sử dụng phần mềm tối ưu Camp Ads cho shop
3. Sử dụng phần mềm SEO shop
Nhân sự: 01 người

Công việc

Shop TMĐT

MỤC TIÊU TIẾP CẬN HÀNG TRIỆU KHÁCH HÀNG MỖI NGÀY

Thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Website/Google doanh nghiệp/Facebook/Fanpage/Zalo OA/Youtube/Shop sàn TMĐT/Harasocial/Hararetail/sms/Giá trị cốt lõi truyền thông

SETUP hệ thống

Nhân sự vận hành hệ thống quản lý theo KPI: Đơn hàng, số lượng KH tiếp cận được trên mỗi nền tàng

Vận hành thành thạo và tối ưu hiệu quả

Quản lý tồn kho/ đào tạo hướng dẫn sử dụng hararetail, harasocial/ sử dụng tool phần mềm hỗ trợ, set các camp Ads..đo lường lượng tương tác tiếp cận đc KH để ra kế hoạch tối ưu tiếp theo

Khai thác hệ thống

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tháng 2+3

Tháng 4

Tháng 5 trở đi